Добар образовни систем ће нас научити макар то колико мало знамо и колико још треба да учимо.

Сер Џон Лабок

Пројекти Отвореног сервиса образовања

     Савремено образовање прати модерне токове у друштву. Један од највећих корака у промени класичног образовног система јесте коришћење предности које интернет пружа. Отворени сервис образовања омогућава свима који су на било који начин укључени  у  процес  образовања  да у сваком тренутку и са сваког  места приступе разноврсним интерактивним материјалима. Настава тако постаје креативнија, занимљивија и свеобухватнија, а сам процес учења се прилагођава потребама ученика, али и њихових родитеља и наставника.

www.oso.rs - доступност знања на сваком месту и у свако доба!

      У циљу праћења модерних токова у образовању и информационим и комуникационим технологијама, и коришћења предности које они пружају, Удружење је успоставило бесплатну веб платформу, снимањем видео туторијала који прате наставни план и програм основне школе. Платформа сe константно проширује новим наставним јединицама и садржајима, који су намењени пре свега ученицима, али и наставницима и родитељима.

Знање доступно свима

      У сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, ОСО је 2015. године успешно реализовао пројекат "Знање доступно свима". На тај начин је постојећа веб платформа била допуњена видео лекцијама из предмета Српски језик за 5. и 6. разред основне школе. Тиме је, уз претходно изведене лекције, комплетирана и заокружена логичка целина градива.

Унапређивање стручно педагошког рада у настави физичког васпитања у првом образовном циклусу

      ОСО је покренуо пројекат унапређења наставе физичког васпитања код деце предшколског, односно нижеосновношколског узраста, са тежњом очувања здравља деце, побољшања физичких способности, развоја личности, бољег и сврсисходнијег коришћења слободног времена, побољшања квалитета живота и постизања будућих врхунских спортских резултата. Пројекат је усмерен пре свега на јачања капацитета наставника за планирање и извођење наставе у складу са прописаним стандардима.

Образовни материјали

Контакт: otvoreniservisobrazovanja@gmail.com      Правила коришћења   © 2013 Отворени сервис образовања. Сва права задржана.