Добар образовни систем ће нас научити макар то колико мало знамо и колико још треба да учимо.

Сер Џон Лабок
7. разред

Српски језик 7

Велика је радост дружити се са књигом. Још је већа ако се у њен садржај удубимо и посветимо јој пажњу. Не прође много времена, а она постане наш пријатељ. Прави, нераздвојни. Ево „књиге“ која вас такође позива на дружење. Наиме, пред вама су видео туторијали српског језика за 5.разред. Коришћење видео туторијала је практичније у односу на стандардну наставу. Пре свега, сваком ученику, и у сваком тренутку, доступне су све наставне јединице. Оне могу да се погледају онолико пута колико је ученику потребно. Предност је и у томе што у било ком тренутку снимак може да се заустави, тако да свако има онолико времена колико му је потребно да уради задатак. Видео туторијали нуде различите приступе и поступке у анализи књижевних дела и граматичких јединица. Упућују на појмове из науке о књижевности и језика, уче да се примењују правописна правила. Подстичу и развијају вештину критичког мишљења, промишљања и повезивања различитих садржаја. Успостављају корелацију са другим пред

1. ЉУБАВ СЕ МНОЖИ ДЕЉЕЊЕМ
1.1 Посленичке песме - Кујунџија и хитропреља
1.2 Врсте речи - Промељиве речи - именске речи и глаголи
1.3 Наджњева се момак и девојка
1.4 Граматичка основа и наставак за облик
1.5 Јабланова моба
1.6 Именице - подврсте именица; граматичке особине (род, број и падеж); сингуларија тантум и плуларија тантум
1.7 Златна јабука и девет пауница
1.8 Придеви - подврсте придева; граматичке особине (род, број, падеж, вид, степен поређења)
1.9 Љубавни растанак
1.10 Гласовне промене у промени облика речи
1.11 Кратке фолклорне форме
1.12 Стилске фигуре у народној поезији
1.13 Александар Сергејевич Пушкин - Волео сам вас
1.14 Заменице - врсте заменица, граматичке особине
1.15 Десанка Максимовић – Стрепња
1.16 Бројеви - подврста бројева, граматичке особине
1.17 Гроздана Олујић - Звезде у чијим је грудима нешто куцало
1.18 Глаголи - лични и нелични; глаголски вид и род
1.19 Мирослав Антић – Плави чуперак
1.20 Глаголи - глаголски облици и остале граматичке категорије глагола
1.21 Сима Пандуровић - Бисерне очи
1.22 Непроменљиве речи
0
22
2. „БОЈ НЕ БИЈЕ СВИЈЕТЛО ОРУЖЈЕ, ВЕЋ БОЈ БИЈЕ СРЦЕ У ЈУНАКА“
2.1 Љубомир Симовић - Бој на Косову
2.2 Сажимање текста и писање резимеа ( сижеа )
2.3 Појам синтагме. Именичке синтагме
2.4 Епске песме покосовског циклуса - Смрт војводе Презде
2.5 Субјекат - граматички и логички
2.6 Диоба Јакшића
2.7 Апозиција и апозитив
2.8 Епска песма хајдучког циклуса - Мали Радојица
2.9 Безличне реченице
2.10 Старина Новак и кнез Богосав
2.11 Објекат - прави и неправи
2.12 Епске песме ускочког циклуса - Ропство Јанковић Стојана
2.13 Предикат - именски и глаголски
2.14 Иво Сенковић и ага од Рибника
2.15 Прилошке одредбе
2.16 Стефан Митров Љубиша - Кањош Мацедоновић
2.17 Напоредни односи међу реченичним члановима
2.18 Јанко Веселиновић - Хајдук Станко
2.19 Реченичи чланови исказани речју и синтагмом
0
19
3. КОМАДИЋ ПЛАВОГ НЕБА
3.1 Иво Андрић - Прича о кмету Симану
3.2 Значење и употреба падежа; независни падежи
3.3 Милутин Бојић - Плава гробница
3.4 Зависни падежи - генитив, датив и акузатив
3.5 Владислав Петковић Дис - Међу својима
3.6 Зависни падежи - инструментал и локатив
3.7 Антоније Исаковић – Кашика
3.8 Падежи за означавање места за завршетак кретања и места налажења
3.9 Ана Франк - Дневник Ане Франк
3.10 Писање честитке, позивнице, захвалнице и имејл поруке
3.11 Правопис - запета, црта, заграда
3.12 Десанка Максимовић - Крвава бајка
3.13 Падежна синонимија
3.14 Падежи – систематизација
3.15 Функционални стилови
0
15
4. „ИДУЋИ УЧИ, У ВЕКОВЕ ГЛЕДАЈ“
4.1 Свети Сава - Житије Светог Симеона
4.2 Свети Сава - Посланица игуману Спиридону
4.3 Народне легенде о Светом Сави
4.4 Васко Попа - Живот светог Саве
4.5 М. Павловић - Светогорски дани и ноћи
4.6 Језик Словена у прапостојбини
4.7 Сеобе Словена и стварање словенских језика
4.8 Мисија Ћирила и Методија
4.9 Старословенски језик и писма ( глагољица и ћирилица )
4.10 Црноризац Храбар - О писменима
4.11 Редакције старословенског језика
4.12 Доситеј Обрадовић - Живот и прикљученија
4.13 Мирослављево јеванђеље
4.14 Старословенски споменици са српског тла
4.15 Пример старословнеског текста и уочавање његових карактеристичних особина
4.16 Васко Попа – Манасија
4.17 Милан Ракић – Симонида
0
17
5. РЕЧИ СУ ОШТРИЦА ВРЕМЕНА
5.1 Стеван Сремац - Поп Ћира и поп Спира
5.2 Комуникативна и предикатска реченица
5.3 Јован Стерија Поповић - Покондирена тиква
5.4 Независне предикатске реченице и њихова комуникативна функција
5.5 Бранислав Нушић – Власт
5.6 Напоредни односи међу независним предикатским реченицама - саставни и супротни
5.7 Антон Павллович Чехов - Чиновникова смрт
5.8 Напоредни односи међу независним предикатским реченицама - раставни, искључни и закључни
5.9 Радоје Домановић - Мртво море
5.10 Интерпункција у сложеној реченици
5.11 Стеван Раичковић – Небо
5.12 Акценат - уочавање разлике између кратких акцената
5.13 Антоан де Сент Егзипери - Мали принц
5.14 Реченични акценат
0
14
6. ПРЕДЕЛИ СЛИКАНИ ПЕРОМ
6.1 Данило Киш - Ливада, у јесен
6.2 Појам актива и пасива
6.3 Иво Андрић – Панорама
6.4 Пасив саграђен речцом се и пасив саграђен трпним придевом
6.5 Јован Дучић – Подне
6.6 Конгруенција - основни појмови
6.7 Иван Лалић – Ветар
6.8 Конгруенција - слагање придева и глагола са именицом
6.9 Вељко Петровић - Јабука на друму
6.10 Језичка култур - Подела текстова према основној сврси
6.11 Павле Софрић Нишевљанин - Главније биље у веровању Срба ( јабука )
6.12 Језичка култура - Вежбе на некњижевном тексту
6.13 Павле Угринов - Стара породична кућа
6.14 Језичка култура - Технички и сугестивни опис
6.15 Пеђа Милосављевић - Потера за пејзажима
6.16 Техничко и сугестивно приповедање
6.17 Добрица Ерић - Песник и Месец
6.18 Језичке и правописне недоумице
0
18

Образовни материјали

Контакт: otvoreniservisobrazovanja@gmail.com      Правила коришћења   © 2013 Отворени сервис образовања. Сва права задржана.