Добар образовни систем ће нас научити макар то колико мало знамо и колико још треба да учимо.

Сер Џон Лабок
6. разред

Математика 6

Садржај градива 6. разреда, који се налази на овом месту, подељен је на мање целине, укупно девет, и распоређен на начин који је погодан за обраду током школске године. Овакав садржај прате одговарајући видео записи (туторијали). На овај начин желимо да на занимљив и савремен начин ученику олакшамо размевање појмова као што су скупови целих и рационалних бројева, затим геометријских појмова: троугао и четвороугао и свих неопходних појмова за успешније учење математике у шестом разреду.

1. ЦEЛИ БРОЈЕВИ
1.1. Појам негативног броја. Скуп целих бројева
1.2. Бројевна права. Супротни бројеви
1.3. Апсолутна вредност целог броја. Упоређивање целих бројева
1.4. Сабирање целих бројева
1.5. Одузимање целих бројева
1.6. Својства сабирања
1.7. Бројевни изрази у скупу целих бројева
7
7
2. ТРОУГАО (I део)
2.1. Основни елементи троугла. Однос страница троугла. Врсте троуглова према страницама.
2.2. Углови троугла. Збир унутрашњих углова. Спољашњи угао троугла.
2.3. Својство једнакокраког троугла. Однос између страница и углова троугла. Подела троуглова према угловима
2.4. Конструкције неких углова
4
4
3. МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ ЦЕЛИХ БРОЈЕВА
3.1. Множење целих бројева
3.2. Својства множења
3.3. Дељење целих бројева
3.4. Својства дељења
3.5. Изрази у скупу целих бројева
5
5
4. ТРОУГАО (II део)
4.1. Појам подударности. Основна правила подударности троуглова
4.2. Основне конструкције троуглова
4.3. Троугао и кружница
4.4. Тежиште и ортоцентар троугла
4
4
5. РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ (I део)
5.1. Појам негативног разломка. Скуп рационалних бројева
5.2. Рационални бројеви у децималном запису
5.3. Бројевна права. Супротни бројеви
5.4. Апсолутна вредност рационалног броја. Уређеност скупа рационалних бројева
5.5. Збир два рационална броја
5.6. Сабирање рационалних бројева. Децимални запис
5.7. Својства сабирања рационалних бројева
5.8. Одузимање рационалних бројева
5.9. Бројевни изрази
5.10. Решавање једначина са сабирањем и одузимањем рационалних бројева
5.11. Неједначине са сабирањем и одузимањем рационалних бројева
11
11
6. ЧЕТВОРОУГАО
6.1. Појам и основни елементи. Углови четвороугла. Централна симетрија. Врсте четвороуглова
6.2. Подела четвороуглова
6.3.1. Својства паралелограма
6.3.2. Врсте паралелограма
6.4. Основне конструкције паралелограма
6.5. Трапез
6.6. Основне конструкције трапеза
6.7. Делтоид
8
7
7. РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ (II део)
7.1. Множење два рационална броја
7.2. Производ два рационална броја. Децимални запис
7.3. Квадрат рационалног броја. Улога бројева 1, 0, и –1 у множењу
7.4. Својства множења
7.5. Количник два рационална броја
7.6. Дељење рационалних бројева. Децимални запис
7.7. Бројевни изрази
7
7
8. ПОВРШИНА ЧЕТВОРОУГЛА И ТРОУГЛА
8.1. Појам површине. Једнакост фигура
8.2. Површина правоугаоника
8.3. Површина паралелограма
8.4. Површина троугла
8.5. Површина трапеза
8.6. Површина четвороугла с нормалним дијагоналама
8.7. Израчунавање површине произвољног четвороугла
7
7
9. РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ. ПРИМЕНА (III део)
9.1. Решавање једначина у скупу Q
9.2. Једначине у скупу Q. Примена
9.3. Решавање неједначина у скупу Q
9.4. Неједначине у скупу Q. Примена
9.5. Проценат. Примена
5
5

Образовни материјали

Контакт: otvoreniservisobrazovanja@gmail.com      Правила коришћења   © 2013 Отворени сервис образовања. Сва права задржана.