Добар образовни систем ће нас научити макар то колико мало знамо и колико још треба да учимо.

Сер Џон Лабок
8. разред

Физика 8

У наставним лекцијама из физике у осмом разреду, када вам појмови и захтеви физике нису више страни, видео лекције ће вам помоћи да унапредите своје знање или надокнадите пропуштено. Такође, могућности за решавањем великог броја занимљивих задатака као и извођењем многих лабораторијских вежби и експеримената, како у школи тако и самостално, са вашим сада већ великим знањем, све су веће и озбиљније. На вама је да се сконцентришете и пажљиво гледате свет око себе у коме се крију сви примери из физике, тако ћете спремно дочекати нове и интересантне авантуре које носи градиво физике за средњу школу.

1. ОСЦИЛАЦИЈЕ И ТАЛАСИ
1.1. Осцилаторно кретање
1.2. Закон одржавања механичке енергије при осциловању тела
1.3. Механички таласи
1.4. Звук
9
0
2. СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ
2.1. Светлост. Простирање светлости
2.2. Одбијање светлости. Равна огледала
2.3. Сферна огледала и конструкција ликова
2.4. Брзина светлости. Преламање светлости. Тотална рефлексија
2.5. Оптичка призма и оптичка сочива
2.6. Конструкција ликова код оптичких сочива. Једначина сочива
2.7. Оптички инструменти
19
0
3. ЕЛЕКТРОСТАТИКА
3.1. Наелектрисавање тела. Количина наелектрисања
3.2. Узајамно деловање наелектрисаних тела. Кулонов закон
3.3. Линије силе електричног поља. Јачина електричног поља
3.4. Рад силе електричног поља
3.5. Електрични потенцијал и напон
3.6. Веза јачине хомогеног електричног поља и напона. Електричне појаве у атмосфери
9
0
4. ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА
4.1. Електрична струја (једносмерна и наизменична)
4.2. Услови настајања електричне струје и извори струје
4.3. Јачина струје. Струјно коло. Мерење јачине струје и напона
4.4. Електрични отпор проводника. Омов закон за део струјног кола
4.5. Рад и снага електричне енергије. Џул-Ленцов закон
4.6. Омов закон за струјно коло
4.7. Везивање отпорника
4.8. Електрична струја у течностима и гасовима
14
0
5. МАГНЕТНО ПОЉЕ
5.1. Магнетно поље сталних магнета. Магнетно поље Земље
5.2. Магнетно поље електричне струје
5.3. Дејство магнетног поља на проводник са струјом
6
0
6. ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ И НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ
6.1. Структура атома. Нуклеарне силе
6.2. Природна радиоактивност и радиоактивно зрачење
6.3. Биолошко дејство радиоактивног зрачења и заштита од радиоактивног зрачења
6.4. Вештачка радиоактивност. Нуклеарна фисија и фузија
6.5. Примена нуклеарне енергије и радиоактивног зрачења
10
0

Образовни материјали

Контакт: otvoreniservisobrazovanja@gmail.com      Правила коришћења   © 2013 Отворени сервис образовања. Сва права задржана.