Добар образовни систем ће нас научити макар то колико мало знамо и колико још треба да учимо.

Сер Џон Лабок
7. разред

Физика 7

Драгоцено искуство из шестог разреда помоћи ће вам да пре свега савладате, а потом и уживате у градиву физике за седми разред, подељеном у пет наставних тема. У првој – под називом Кретање и сила, упознаћете се са Другим и Трећим Њутновим законом, убрзањем, као величином која, поред већ знаних (време, пређени пут, брзина), описује равномерно променљиво праволинијско кретање; у другој теми – Кретање тела под дејством силе теже, силе трења и силе отпора, као што и сам наслов каже, изучаваћете кретања под дејством поменутих сила, у трећој – која носи кратак назив Равнотежа, бавићемо се деловањем више сила на једно тело, полугама и силом потиска, у четвртој – Рад и енергија. Снага, упознаћемо се са величинама из наслова и применити их на описивање неких појава, и у последњем, петом – Топлотне појаве биће речи о величинама температура и количина топлоте, које описују ове појаве.

1. КРЕТАЊЕ И СИЛА
1.1. Убрзање
1.2. Други Њутнов закон
1.3. Равномерно променљиво праволинијско кретање
1.4. Тренутна и средња брзина
1.5. Зависност брзине од времена код равномерно променљивог праволинијског кретања
1.6. Зависност пређеног пута од времена код равномерно променљивог праволинијског кретања
1.7. Графички приказ зависности брзине и пређеног пута од времена код равномерно праволинијског кретања
1.8. Графички приказ зависности брзине и убрзања од времена код равномерно променљивог праволинијског кретања
1.9. Трећи Њутнов закон (Закон акције и реакције)
12
9
2. КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ
2.1. Сила Земљине теже
2.2. Слободни пад
2.3. Хитац наниже и хитац навише
2.4. Сила трења
2.5. Сила отпора средине
9
5
3. РАВНОТЕЖА ТЕЛА
3.1. Деловање две силе на тело дуж истог правца
3.2. Полуга. Момент силе
3.3. Тежиште. Врсте равнотеже
3.4. Сила потиска и Архимедов закон
3.5. Пливање и тоњење тела
13
5
4. РАД И ЕНЕРГИЈА. СНАГА
4.1. Механички рад
4.2. Рад силе Земљине теже и тежина тела
4.3. Енергија. Механичка енергија
4.3.1. Потенцијална енергија
4.3.2. Кинетичка енергија
4.4. Закон одржања енергије
4.4.1. Рад и промена енергије
4.4.2. Закон одржања механичке енергије
4.4.3. Општи облик закона одржања енергије
4.5. Снага
4.5.1. Коефицијент корисног дејства
13
5
5. ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ
5.1. Топлотно ширење
5.2. Температура
5.3. Унутрашња енергија
5.4. Количина топлоте
6
4

Образовни материјали

Контакт: otvoreniservisobrazovanja@gmail.com      Правила коришћења   © 2013 Отворени сервис образовања. Сва права задржана.