Добар образовни систем ће нас научити макар то колико мало знамо и колико још треба да учимо.

Сер Џон Лабок

1. ЗЛАТНА СТИХА ВЕЧНИ СЈАЈ

Гласови
Аутор: Сандра Софронић
Подела гласова по звучности
Аутор: Сандра Софронић
Кнежева вечера
Аутор: Сандра Софронић
Подела сугласника по месту изговора
Аутор: Сандра Софронић
Смрт мајке Југовића
Аутор: Сандра Софронић
Косовка девојка
Аутор: Сандра Софронић
Непостојано А
Аутор: Сандра Софронић
Марко Краљевић укида свадбарину
Аутор: Сандра Софронић
Палатализација
Аутор: Сандра Софронић
Марко Краљевић и Мина од Костура
Аутор: Сандра Софронић
Сибиларизација
Аутор: Сандра Софронић
Марко Краљевић и Муса Кесеџија
Аутор: Сандра Софронић
Јотовање
Аутор: Сандра Софронић
Промена Л у О
Аутор: Сандра Софронић
Губљење сугласника
Аутор: Сандра Софронић
Мала вила
Аутор: Сандра Софронић
Алекса Шантић Моја отаџбина
Аутор: Сандра Софронић
Војислав Илић Свети Сава
Аутор: Сандра Софронић
Показне заменице
Аутор: Сандра Софронић
Гласови
Материјал: Школа плус
Косанчић Иван уходи Турке
Материјал: Школа плус
Подела гласова по звучности
Материјал: Школа плус
Кнежева вечера
Материјал: Школа плус
Пропаст царства српскога
Материјал: Школа плус
Смрт мајке Југовића
Материјал: Школа плус
Косовка девојка
Материјал: Школа плус
Марко Краљевић и вила
Материјал: Школа плус
Непостојано А
Материјал: Школа плус
Марко Краљевић укида свадбарину
Материјал: Школа плус
Палатализација
Материјал: Школа плус
Марко Краљевић и Мина од Костура
Материјал: Школа плус
Сибиларизација
Материјал: Школа плус
Марко Краљевић и Муса Кесеџија
Материјал: Школа плус
Јотовање
Материјал: Школа плус
Марко пије уз Рамазан вино
Материјал: Школа плус
Марко_Краљевић и брат му Андријаш
Материјал: Школа плус
Промена Л у О
Материјал: Школа плус
Обичајне песме; сватовске песме
Материјал: Школа плус
Губљење сугласника
Материјал: Школа плус
Почаснице
Материјал: Школа плус
Успаванке
Материјал: Школа плус
Тужбалице
Материјал: Школа плус
Мала вила
Материјал: Школа плус
Подела ауторске књижевности
Материјал: Школа плус

Образовни материјали

Контакт: otvoreniservisobrazovanja@gmail.com      Правила коришћења   © 2013 Отворени сервис образовања. Сва права задржана.