Добар образовни систем ће нас научити макар то колико мало знамо и колико још треба да учимо.

Сер Џон Лабок

Отврени сервис образовања

је удружење грађана основано ради остваривања циљева у областима неформалног и формалног образовања, реформи образовања, подршке деци и младима, примене информационих технологија у образовању.

Образовна мрежа на интернету

Удружење је покренуло прву образовну мрежу на интеренету, на којој је ученицима омогућено бесплатно праћење наставних јединица предвиђених планом и програмом за одговарајући разред, прописаним од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Центар за унапређивање наставе физичког васпитања

ОСО је оформио Центар са мисијом успостављања система наставе физичког васпитања у складу са ЕУ стандардима, као елемента од суштинског значаја за физички и ментални развој личности, односно важног средства у социјалној интеграцији, путем којег се преносе темељне друштвене вредности (правичност, самодисциплина, солидарност, толеранција, тимски дух...).

Едукација и стручно усавршавање

Ради остваривања својих циљева, ОСО у сарадњи са партнерским институцијама осмишљава и реализује иновативне образовне програме формалног и неформалног образовања, усклађене са стандардима и исходима образовног система.

Образовни материјали

Контакт: otvoreniservisobrazovanja@gmail.com      Правила коришћења   © 2013 Отворени сервис образовања. Сва права задржана.